kontakt

PZU Oferuje szeroką gamę ubezpieczeń dla firm, zarówno w
pakietach jak również od indywidualnych ryzyk.


Ubezpieczenie mienia:

 • od ognia i zdarzeń losowych
 • od kradzieży
 • szyby i inne przedmioty od stłuczenia
 • od wszystkich ryzyk

OC (obowiązkowe i dobrowlne):

 • działalności gospodarczej
 • lekarzy/farmaceutów
 • architektów
 • doradców podatkowych
 • nauczycieli/instruktorów
 • biur rachunkowych
 • tłumaczy
 • organizatorów imprez masowych
 • pozostałe

Techniczne:

 • sprzętu budowlanego
 • od uszkodzeń maszyn i urządzeń
 • od szkód elektrycznych
 • wszystkich ryzyk budowlano-montażowych
 • sprzęt elektroniczny

Finansowe:

 • gwarancje należytego wykonania kontraktu
 • gwarancje właściwego usunięcia wad lub usterek
 • utraty zysku w następstwie ognia i innych żywiołów
 • utraty zysku w następstwie wszystkich ryzyk
 • wierzytelności pieniężnych

Transportowe:

 • OC przewoźnika w ruch krajowym i międzynarodowym
 • mienie w transporcie krajowym (Cargo)
 • ładunków w transporcie międzynarodowym

NNW:

 • indywidualne i zbiorowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwychków wypadków

Życie i zdrowie:

 • ubezpieczenia grupowe na życie

Pakiety:

 • PZU DORADCA - optymalny pakiet ubezpieczeniowy dla średnich firm
 • PZU APTEKA - pakiet ubezpieczeniowy zapewniający ochronę przed ryzykami, na jakie narażona jest każda apteka